Kontakta oss

HAVI Sverige

Sverige


Mål, Vision och Strategi

Mål

Vårt mål är att vara bäst i branschen på kvalitet och matsäkerhet och därmed bidra till att skydda våra kunders varumärken. Förutom rena logistiktjänster som avrop, lager och distribution tillhandahåller vi även orderförslag, kassaprogrammering, finansiella tjänster (hedging, bokföring), lageroptimering, återvinning.

Med en unik affärsmodell möjliggör vi en effektiv och transparent försörjningskedja för våra kunder. Ett bevis på detta är att McDonald's supply chain är rankad som nummer två i världen av The Gartner Group. Basen i vår verksamhet har alltid varit och kommer alltid att vara McDonald's. Det system som vi byggt upp tillsammans med McDonald's är så framgångsrikt att vi även ser stora möjligheter att tillföra värde till andra kunder och vi har därför en tvådelad övergripande vision;

 

Vision

Vi ska vinna utmärkelsen "Outstanding Supplier Award" som den bästa av alla leverantörer till McDonald's, samtidigt som vi ska ha en signifikant och hållbar ökning av strategiska och värderade kunder.

För att nå denna vision har vi sex övergripande nyckelstrategier:            

 

  • Nära kunden - Vi levererar konsekvent marknadens högsta kvalitet
  • Motiverade medarbetare - Vi ökar kontinuerligt vår organisatoriska förmåga
  • Kundens konkurrensfördel - Vi håller hög effektivitet!
  • Affärsutveckling - Vi är det föredragna alternativet inom FSL (Food Service Logistics)
  • Innovativa - Vi utmanar, utvecklar och driver vår verksamhet genom ständiga förbättringar och på ett miljömässigt hållbart sätt

 

Strategi

Men utan en stabil grund har vi inga möjligheter att lyckas med vår strategi och därmed förverkliga vår vision. Grunden för oss utgörs av att ha effektiva processer och rutiner som dels följs, dels ständigt ifrågasätts och utvecklas av oss som arbetar här.

Vi har valt att sammanfatta allt detta i denna bild som vi kallar Strategihuset:

 

undefined

Latest Vacancy

Warehouse Manager

Location:
Stockholm
Job Type:
Permanent
Salary:
marknadsmässigt lönepaket
Posted:
20 juni 2017
More Information HAVI Sverige Website

Key Contact

Tobias Albrektsson

Managing Consultant

M: +46 (0) 760 120 068

E: tobias.albrektsson@nigelwright.com