Kontakta oss

HAVI Sverige

Sverige


Kvalité, Arbetsmiljö och Miljö

Kvalité

HAVI Sveriges mål är 100% kundnöjdhet och för att nå det måste vi ständigt förbättra verksamheten för att möta våra kunders framtida behov. Vi arbetar systematiskt med kvalitetshöjande åtgärder inom hela verksamheten med stort fokus på matsäkerhet, leveransförmåga och tidspassning. Genom robusta rutiner, utbildning och rätt kvalitetsorganisation säkerställer vi en ständig utveckling och förbättring av vårt kvalitetsarbete. Våra verksamheter revideras och kvalitetssäkras kontinuerligt av externa revisioner på uppdrag av våra kunder.

 

undefined

 

Arbetsmiljö

Våra medarbetare är grunden för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet på ett framgångsrikt sätt. Arbetsmiljö och säkerhet är högt prioriterat och vi arbetar ständigt för att utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vår vision är noll arbetsplatsolyckor och för att uppnå detta krävs det att samtliga medarbetare är delaktiga i detta arbete och rapportera in brister i arbetsmiljön.

 

Miljö

HAVI har länge arbetet med miljöfrågor och har många gånger varit i framkant vad gäller att köra på nya typer av bränslen såsom biogas och återvunnen frityrolja. Under 2016 var drygt 90% av vårt bränsle för våra egna transporter från förnyelsebara källor. Vi arbetar även kontinuerligt med att optimera våra anläggningar och har bl.a. installerat LED belysning och optimerat våra kylanläggningar. Vi genomför även olika miljöprojekt tillsammans med våra kunder och leverantörer för att tillsammans minska klimatpåverkan.  

Latest Vacancy

Warehouse Manager

Location:
Stockholm
Job Type:
Permanent
Salary:
marknadsmässigt lönepaket
Posted:
20 juni 2017
More Information HAVI Sverige Website

Key Contact

Tobias Albrektsson

Managing Consultant

M: +46 (0) 760 120 068

E: tobias.albrektsson@nigelwright.com